AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu

Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zapraszają

na Konferencję Naukową

Zdrowie – wartość społeczna

Poznań,  27 listopad 2015 r.

I KOMUNIKAT

Uczestnicy za udział w konferencji otrzymają 12 pkt. edukacyjnych

Dodatkowych informacji udzielają:

dr inż. Renata Rasińska

rasinska@ump.edu.pl

SEKRETARIAT KONFERENCJI

60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11

tel. (61) 861 22 50 fax (61) 861 22 51

e-mail: konferencjanaukowa@ump.edu.pl

Zdrowie – wartość społeczna

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu oraz Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej pragną zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej dotyczącej zdrowia jako wartości społecznej, której celem jest wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych, na temat zdrowia.

Konferencja adresowana jest do:

  • osób, których zainteresowania oraz aktywność zawodowa koncentrują się wokół problemów związanych z troską o zdrowie, zachowaniami zdrowotnymi oraz zdrowym stylem życia środowiska naukowego zajmującego się kształtowaniem postaw, zasad i norm studentów uczelni,
  • wysoko-wyspecjalizowanych kadr w ochronie zdrowia, zajmujących się diagnozą i terapią w podmiotach świadczących usługi medyczne,
  • promotorów zdrowia i mediów zajmujących się problemami zdrowia,
  • władz samorządowych, dla których problematyka zdrowia i terapii stanowi jedno z fundamentalnych zadań.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że obrady staną się platformą wymiany myśli, refleksji i doświadczeń, przyczyniając się w dalszej perspektywie do projektowania i wprowadzania pozytywnych zmian
w procesie zaspokajania potrzeb zdrowotnych człowieka.

W imieniu Organizatorów

dr hab. Maria Danuta Głowacka

Kalendarium

Nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych do 30 września 2015 r.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów do 30 września 2015 r.

Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej  do 30 września  2015 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem udziału w konferencji. Opłata na konto:

BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664

z dopiskiem Zdrowie – wartość społeczna oraz nazwisko i imię uczestnika konferencji

LIST PRZEWODNI

LIST PRZEWODNI Konferencja Zdrowie – wartość społeczna (643)

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI

Szczegóły Konferencji Zdrowie – wartość społeczna (608)

ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE Konferencja Zdrowie – wartość społeczna (570)